Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Jako klienci sklepu PolGrill mogą Państwo dokonywać zakupów bez jakichkolwiek obaw. Co do zasady mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za sklep internetowy w rozumieniu polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o telemediach jest firma Polgrill Marcin Latkowski, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dotyczy to w szczególności danych związanych z przyjęciem i realizacją Państwa zamówienia (takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail, informacje na temat zamówionych towarów oraz procedury realizacji zamówienia i sposobu płatności) oraz innych danych, udzielonych nam przez Państwa dobrowolnie (np. przy zamówieniu biuletynów informacyjnych lub uczestnictwa w loteriach). O ile przekazują Państwo dane osobowe przy dokonywaniu zamówienia, są one przekazywane w formie zakodowanej jako SSL (Secure Sockets Layer).

Poza zakresem wynikającym z ustawy, na podstawie Państwa zgody, będziemy pozyskiwać i wykorzystywać dane osobowe jedynie w formie zanonimizowanej, nieodnoszącej się do konkretnej osoby i tylko w celach statystycznych oraz w celu stałej poprawy naszej oferty internetowej.

Nasze serwery automatycznie zapisują w plikach (tzw. server log files) informacje przekazywane nam przez Państwa przeglądarkę. Są to typ i wersja użytkowanej przeglądarki internetowej, stosowanego systemu operacyjnego, wcześniej odwiedzane strony, adres IP komputera oraz moment czasowy połączenia z serwerem. PolGrill nie ma możliwości przyporządkowania tych danych określonym osobom. Ponadto dane te nie są gromadzone z innymi źródłami danych; po krótkim czasie zostaną one automatycznie skasowane. Uzyskane z ten sposób dane analizowane są wyłącznie w celach statystycznych i nie można ich z Państwem połączyć. Ich analiza ma za zadanie dalsze udoskonalanie serfowania po naszych stronach internetowych.

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki do portali społecznościowych (Social Plugins) facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki te rozpoznają Państwo po charakterystycznym logo, które występuje na stronach internetowych facebook.com (https://developers.facebook.com/docs/plugins).

Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej wejdą Państwo na stronę internetową zawierającą te wtyczki do portali społecznościowych, nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie z serwerami facebook’a, a stamtąd bezpośrednio do Państwa wyszukiwarki przekazane zostaną widoczny dla Państwa symbol wtyczki oraz kryjące się pod nim funkcje, przekierowujące do naszej strony internetowej. Jeżeli będą wówczas Państwo zalogowani przy użyciu Państwa nazwy użytkownika i hasła na facebooku, zostanie tam wysłana informacja o odwiedzinach na naszej stronie internetowej, która będzie mogła zostać przyporządkowana do Państwa konta użytkownika. W przypadku wejścia w interakcję przy użyciu tych wtyczek do portali społecznościowych, tj. jeżeli będą Państwo wykorzystywać np. takie funkcje, jak „lubię to” na facebooku, treści zamieszczone na naszych stronach zostaną połączone linkiem z Państwa profilem na facebooku.

Jeżeli nie są Państwo członkiem Facebooka lub wylogowali się Państwo stamtąd przed wejściem do naszego sklepu, mimo tego istnieje możliwość przekazania i zapisania przynajmniej Państwa adresu IP.

Informujemy, iż treść i zakres danych, które za pośrednictwem wtyczek do portali społecznościowych są pobierane oraz przekazywane bezpośrednio do Facebook’a, jak również okres przechowywania danych oraz cel ich przetwarzania określane są wyłącznie przez te serwisy. Bliższe informacje przedstawiono w wytycznych o ochronie danych tych podmiotów (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php).

Na naszych stronach internetowych znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszego kanału na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo naszą stronę internetową. Informujemy, iż w odniesieniu do zalinkowanych u nas stron internetowych, zarządzanych przez osoby trzecie, obowiązują inne wytyczne o ochronie danych i inne są zasady odpowiedzialności. Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez operatorów sieci, pozyskiwane w trakcie korzystania z zalinkowanych u nas stron, może wykraczać poza zakres niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ponieważ nie jesteśmy operatorem tych stron, nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści zamieszczane na tych stronach internetowych przez inne podmioty.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Niniejszym udzielają Państwo wyraźnej zgody na opisane poniżej procedury gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych:

1. Jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka NEWSLETTERÓW lub skorzystali Państwo z innych naszych ofert informacyjnych, możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane w celach zestawiania i wysyłki biuletynów oraz przesyłać Państwu dopasowane do Państwa osobistych potrzeb oferty sklepu PolGrill. Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane także w celu przedkładania Państwu na naszej stronie internetowej ofert dopasowanych do Państwa osobistych potrzeb. W tym celu jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia oceny danych zachowanych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej oraz w ramach realizacji zakupów, w szczególności w celu stwierdzenia, jakimi produktami są Państwo zainteresowani. Przy gromadzeniu danych w ramach odwiedzin naszej strony internetowej będziemy także wykorzystywać tzw. cookies oraz gromadzić Państwa dane osobowe. Jeżeli nie abonowali Państwo NEWSLETTERA lub nie korzystali Państwo z innych ofert informacyjnych, będziemy mogli przysyłać Państwu reklamę tylko wtedy, gdy otrzymamy Państwa adres w związku ze sprzedażą towaru, o ile nie wyrażą Państwo sprzeciwu, mimo jasnego i wyraźnego pouczenia o możliwości złożenia sprzeciwu w każdym czasie. Będziemy przesyłać Państwu reklamę mailem jedynie w odniesieniu do produktów pokrewnych do tych, które Państwo zakupili, a Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od sklepu PolGrill , reklamy drogą pocztową, mailową lub smsem. Powyższe podmioty mogą korzystać z tych danych wyłącznie w celu przesłania przesyłki na adres pocztowy lub adres mailowy i nie są uprawnione do przekazywania tych danych osobom trzecim.

3. Powyższą zgodę mogą Państwo odwołać w całości lub części stosownie do punktu 1 do 3. Odwołanie należy przesłać na wskazany powyżej adres pocztowy lub mailowy PolGrill.

4. Jeżeli nie zamawiali Państwo u nas żadnego Newslettera lub nie korzystali Państwo z jakiejkolwiek innej oferty informacyjnej, będziemy uprawnieni do przesyłania Państwu reklamy mailem stosownie do wymogów ustawowych, o ile otrzymamy Państwa adres mailowy w związku ze sprzedażą towaru, a Państwo nie wyrażą sprzeciwu na sprzedaż towaru, mimo jednoznacznego i wyraźnego pouczenia o możliwości złożenia takiego sprzeciwu w każdym czasie przy gromadzeniu i każdorazowym wykorzystywaniu Państwa adresu mailowego. Będziemy przesyłać Państwu reklamę dotyczącą jedynie produktów podobnych do tych, które Państwo zakupili, drogą mailową, oraz nie będziemy udostępniać Państwa danych osobom trzecim.

5. Zostałem poinformowany o tym, iż decyzja o sposobie zapłaty jest oparta wyłącznie o automatyczne przetwarzanie danych osobowych, służących ocenie tych właściwości. Wiedząc o tym rezygnuję jednocześnie z dochodzenia przysługującego mi prawa do informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 2012r. odnośnie informowania i objaśniania istotnych przyczyn podejmowania decyzji o sposobie zapłaty.

„Stan na dzień 29.01.2013r.”