Ogólne warunki sprzedaży – regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POLGRILL.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.polgrill.pl. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Właścicielem Sklepu jest Marcin Latkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Polgrill Marcin Latkowski” z siedzibą w Chyliczki (05-510), ul. Letnia 25, NIP: 1132070860, REGON: 015230464., adres email:  biuro@polgrill.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Składając zamówienie w Sklepie Klient powinien dokonać akceptacji Regulaminu. Akceptacja dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Klient wybiera towar z oferty poprzez kliknięcie ikony „do koszyka”.
 2. Zamówienie a mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  • swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  • zamawiany towar (jego rodzaj, parametry etc.),
  • adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient potwierdza fakt złożenia zamówienia, a Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych koniecznych do dokonania wysyłki lub wystawienia faktury.
 6. Złożenie zamówienia w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

3. Płatności

 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Podane na Stronie internetowej Sklepu ceny towarów nie obejmują kosztu dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Opłaty za dostawę towarów są podawane w procesie składania zamówienia.
 4. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Klient może skorzystać z następujących form płatności podanych w trakcie składania zamówienia:
  • płatność przelewem bankowym
  • płatność kartą kredytową (VISA, Master Card),
  • płatność za pobraniem,
  • płatność w systemie PŁATNOŚCI Przelewy24.pl.
  • Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
   Sprawdź jakie to proste:
   • wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka przekroczy 300 zł skorzystaj z rat
   banku Credit Agricole,
   • wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,
   • przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego,
   • potwierdź zawarcie umowy kodem z SM S,
   • umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e mail, a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.

Polgrill Marcin Latkowski oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do
wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

CA raty

 

 

4. Dostawa towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL).
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru w trakcie składania zamówienia.
 3. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 3-7 dni roboczych.
 4. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Zwroty i Reklamacje

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowana na zasadach określonych w Ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. W celu złożenia reklamacji, Klient zgłasza sprzedawcy zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Klient w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
 3. Pismo reklamacyjne Klient przekazuje sprzedawcy przesyłając je listem poleconym na adres: Polgrill Marcin Latkowski ul. Letnia 25 05-510 Chyliczki lub drogą elektroniczną na adres: biuro@polgrill.pl.
 4. W przypadku żądania przez Klienta w ramach reklamacji wymiany lub naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy z uwagi na istotną wadę towaru Klient dostarczy reklamowany towar na koszt Sklepu na adres: PolGrill.pl, ul. Wschodnia 18 Chyliczki k/ Piaseczna, 05-500 Chyliczki.
 5. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Klienta na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny, Sklep zwróci Klientowi kwotę określoną przez Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U.2014.827) składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie i przesłać je listem poleconym na adres: na adres: PolGrill.pl, ul. Wschodnia 18 05-500 Chyliczki k/Piaseczna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu odstąpienia od Umowy dostępnym w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do zachowania terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 9 powyżej wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 3. Odstępując od umowy, Klient powinien zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesyłając go na adres: PolGrill.pl, ul. Wschodnia 18 Chyliczki k/ Piaseczna, 05-500 Chyliczki.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Klienta).
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta, Sklep zwróci należność za towar i koszty przesyłki poniesionej przy zakupie towaru (wysyłka rzeczy od Sklepu do Klienta) w sposób, w jakiej Klient zapłacił za towar (w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, zaś w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta; w przypadku płatności za pobraniem zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta)  lub w formie określonej przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Polgrill Marcin Latkowski z siedzibą w Chyliczki (05-510), ul. Letnia 25, NIP: 1132070860, REGON: 015230464 .Dane osobowe podane przez Klienta na stronie polgrill.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@polgrill.pl.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające  pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

8. Warunki techniczne

 1. Strona internetowa polgrill.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii PHP/MySQL.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze sklepu wymaga minimum przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu i może być pozyskana, odtwarzana i utrwalana przez dowolnego użytkownika strony internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o cywilnego prawach konsumenta.
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży